Tandlægevagt Region Hovedstaden:

København: Oslo Plads 14, 2100 København Ø

Nordsjælland: Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød

Telefon: 70250041

Vejledning og information tandskader på blivende tænder.

 Skader i de blivende tænder

 Brud på kronen

Hvis bruddet kun omfatter et hjørne af emaljen, kræver det oftest kun en let

beslibning. Hvis bruddet går gennem emaljen, afdækkes tanden med et midlertidigt

plastmateriale. Tanden kan senere bygges  op igen med plast hos din egen tandlæge i løbet af de næste par uger.

I de tilfælde hvor brudstykket fra tandkronen er fundet, kan dette limes på igen med en

speciel tandlim. Pålimningen af brudstykket sker enten direkte på skadedagen

eller nogle dage senere. I perioden inden pålimningen er det vigtigt, at tandstykket

ikke tørrer ud. Du skal derfor opbevare tandstykket i et glas vand. Vandet

skal skiftes en gang i døgnet.

Kompliceret brud på tandkronen:

Hvis bruddet er så dybt at nerven i tanden er blottet, beskyttes nerven i tandlægevagten

med et specielt rodbehandlingsmateriale, der bevirker at hullet

ind til nerven lukkes og tanden ”heler” i løbet af to-tre måneder. Den endelige

behandling af en tand med brud på kronen vil være pålimning af brudstykket

eller reparation med plast så tanden igen får sin naturlige form og farve. På

voksne kan det være nødvendigt at fremstille en porcelænsfacade eller en porcelænskrone.

Ved alle disse behandlingsformer er tandskaden ikke synlig efter

endt behandling.

Løsning af tanden eller brud på roden af blivende tænder

Hvis tanden sidder meget løs, er slået skæv, eller der er brud på tandroden, vil

behandlingen oftest være at sætte tanden tilbage på plads i kæben. Tanden

limes til nabotænderne med plast for at beskytte den i helingsperioden. Plastskinnen

fjernes efter to til fire uger afhængigt af skadens omfang. Hvis skinnen

løsnes, skal den sættes på plads igen af din egen tandlæge eller i Tandskadevagten.

Skader på tandnerven:

I nogle tilfælde medfører løsning af tænder at nerven i tanden dør (rodbetændelse).

Her er det nødvendigt at foretage rodbehandling af tanden. Rodbetændelsen

kan medføre misfarvning af tanden. Misfarvningen kan behandles på flere

måder, tal med din tandlæge om dette hvis det sker.

Kontrolundersøgelse

Ofte vil det være nødvendigt at kontrollere helingen med jævne mellemrum for

at undersøge om der opstår komplikationer som rodbetændelse og følgeskader

på tandroden. Kontrolundersøgelser vil almindeligvis foregå hos egen tandlæge..

Mad og drikke

I nogle tilfælde hvor tænder er blevet løse efter en ulykke er det ikke nødvendigt

at påsætte en skinne over den beskadigede tand. Hvis tænderne har været løse er

det nødvendigt at du skåner tænderne og undgår at belaste tænderne i de første

7 dage efter ulykken. Dvs. du kan spise normalt man skal dog undgå at bide

direkte med den beskadigede tand/tænder.

Mundhygiejne

Du skal sørge for at genoptage normal tandbørstning hurtigst muligt efter ulykken.

En omhyggelig og forsigtig renholdelse af dine tænder og tandkød er en

vigtig forudsætning for en hurtig heling.

Den daglige mundhygiejne skal omfatte følgende:

Efter hvert måltid skylles munden grundigt med vand.

Skyl munden 3 x daglig i 1 minut med Klorhexidin mundskyllevæske 0,1%, der

kan købes på apotek eller i Matas. Du skal kontrollere, at skinner og tænder er

helt rene efter hver tandbørstning.

 Forsikring

Ved alle former for tandskader skal du undersøge, om I har en ulykkesforsikring

der dækker tandskader. Du skal selv anmelde skaden til forsikringsselskabet.

Du kan medsende evt. journaludskrift fra tandskadevagten. I sjældne tilfælde

ønsker forsikringsselskabet en tandlægeerklæring. I disse tilfælde er det din/

barnets normale tandlæge der skal udfylde tandlægeerklæringen.

Arbejdsulykker

Ved arbejdsulykker er det vigtigt,at der sker en anmeldelse til Arbejdsskadeforsikringen.

Anmeldelsen skal foretages af egen tandlæge; medbring journaludskrift

fra tandskadevagten.

Politiattest

Hvis ulykken kan medføre en senere retssag, fx ved overfald eller trafikulykker,

skal der hurtigst muligt udarbejdes en rapport af politiet om ulykkens årsag.

Anmeldelse til politiet skal ske senest 72 timer efter overfald/ulykke.

Offer for vold

Hvis du har været udsat for vold, kan du søge erstatning fra Erstatningsnævnet.

Du kan få erstatning, selvom voldsmanden er ukendt eller ikke kan findes.

Du kan også få erstatning, selvom voldsmanden ikke kan straffes, fordi han er

under 15 år eller utilregnelig f.eks. sindslidende. Det er en betingelse at overfaldet

er anmeldt til politiet indenfor 72 timer.

Hvordan søger jeg erstatning efter vold?

Når sagen er anmeldt til politiet, kan der blive rejst straffesag mod voldsmanden.

Hvis du har været syg eller har haft gener som følge af volden, er det

vigtigt, at dette bliver taget med under straffesagen.

Politiet kan vejlede dig om, hvordan du skal forholde dig. Hvis du er i tvivl kan

du også kontakte en advokat. Der er i visse tilfælde mulighed for få betalt advokatbistand

til at hjælpe dig under straffesagens behandling.

Erstatningsnævnet:

Du kan hente ansøgningsskema på www.civilstyrelsen.dk under Erstatningsnævnet.

Du skal aflevere skemaet til politiet der, hvor overfaldet er sket. Det er

vigtigt, at du får søgt i tide. Ansøgningen skal være afleveret senest 2 år efter, at

overfaldet er sket.

Har du spørgsmål? Så kontakt Akut telefonen